جای خالی عطرها
ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٠  کلمات کلیدی:

دیدید که عطرهای خوب شیشه ی خالیشان هم بعد سالها هنوز بوی خوش عطر رو دارن مژه

درست مثل جای خالی بعضی انسان هالبخند