نفس های پروازم
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢٤  کلمات کلیدی:

تعداد بازید کننده برای یک وبلاگ حکم نفس کشیدن را دارد

نفس های عمیق (خواننده های همیشگی)

نفس های مقطع و کوتاه (خواننده های گاه و گداری)

ولی وای از نفس های به شماره افتاده

که احتمالا به قطع تنفس منجر میشوند و برای قدرت دادن بهشان باید تنفس مصنوعی

بهشان داد.

حس تلخی ست که نفس های وبلاگ ت به شماره افتاده باشد.