درسی از فلسفه
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٦  کلمات کلیدی:

این متن ترجمه خانم ناهیدمومن خانی ست که توی موفقیت چاپ شده

من که خیلی خوشم اومد امیدوارم شما هم از خوندش لذت ببرید

این هم بهترین درس فلسفه:

1-وقتی فردی زیاد می خندد,حتی به چیزهای احمقانه,مطمئن باش درونش غمی دارد.قهقهه

2-وقتی فردی زیاد می خوابد,مطمئن باش که تنهاست.خواب

3-وقتی فردی کم و سریع صحبت می کند معنایش این است که سری دارد.ابرو

4-وقتی فردی نمی تواند گریه کندیعنی ضعیف است.

5-وقتی فردی به طرزغیرعادی غذا می خورد,یعنی درفشاراست.استرس

6-وقتی فردی به خاطرچیزهای کوچک گریه می کند,یعنی معصوم ونازک دل است.مژه

7-وقتی فردی به خاطرچیزهای احمقانه یاکوچک عصبانی می شود,یعنی عاشق است.قلب

برام نظربذارید

بگید بااین مواردموافقیدیانه,اصلا قبولشون دارید