جمله های مجله
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤  کلمات کلیدی:

پارسال تابستان که با مینا رفتیم دانشگاهش برای انجام یک سری از کارهاش ,وقتی

مینا مشغول بود ,من هم یک ساعتی توی دانشگاه ش گشتم و در کتابخانه 

مشغول برانداز کردن مجله ها بودم و خوب یک سری جمله یاداشت کردم و بعد که مینا

کارهاش را انجام داد رفتیم و در ده ونک و باغ ایرانی گشتی زدیم .

خوب,

جمله های مجله در ادامه مطلب ست ,دوست داشتید بخوانید.

 


نیک زیستن امروز

دیروز را به خوابی شیرین

و فردا را به رویای امید مبدل میسازد.

سانسکریت

================================================================================================

مرا دوست بدار

اندکی ولی طولانی

مارلو

================================================================================================

هنگامی که درگیر یک رسوایی میشوی درمیابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

الیزابت تیلور

================================================================================================

باجماعت همراه شو

زیرا گرگ تنها گوسفند درمانده را میخورد.

حضرت محمد (ص)