رنگ حقیقت ..
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۳٠  کلمات کلیدی:

من تو را شبی خواب دیدم

قبل از آن خواب هرگز آنگونه ندیده بودمت

می درخشیدی مثل همیشه

کنارم بودی شانه به شانه

میشناختمت

نمیشناختیم

راه میرفتی و کنارت قدم میزدم

می درخشیدی و می درخشیدم

نمیشناختی اما میفهمیدی

پاک بودی مثل همیشه

مثل همیشه ای که فقط در خیالم بود و آن شب هم در خوابم

باید خواب و خیال م رنگ حقیقت بگیرد

درخشان همیشگی

راد مرد پاک همیشه درخشان من