خدا کند درپیله باشم....
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٧  کلمات کلیدی: الهی ، پیله ، نور ، آسمان

خسته ام/خالیم/من که ام/کجاهستم/چه کردم

به 22سالگی نزدیکم؛چه کرده ام؛دستانم خالی ست

آرزوهایم سوخته؛

نمیخواهم ؛نمیخواهم آمدن و رفتتم بیهوده باشد

خداکند در پیله باشم؛زنده باشم؛در انتظارپروانه شدن

خداکند رنگ و نور و پاکی و آسمان آبی در انتظارم باشد

الهی من دل و امید به تو بسته ام؛ای قادر بی همتای من