ارزش !
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۱  کلمات کلیدی: مادر ترزا

کارهای بزرگ از دست ما برنمی آید، اما می توانیم با عشقی بزرگ، کارهای کوچکی انجام دهیم. 
 فرشتهلبخند

مادر ترزا