یک زندگی متفاوت ,شکوهمند و پر انرژی
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٦  کلمات کلیدی: زندگی

 

10نکته برای داشتن یک زندگی متفاوت شکوهمند و پر انرژی

1-مجبور نیستید همه ی بحث هارابه نفع خود تمام کنید.بپذیریدکه مخالف نظر یکدیگر

بیندیشید.

2-باگذشته ی خود صلح کنید تااززمان حال لذت ببرید.

3-زندگی تان را با زندگی دیگران مقایسه نکنید.شمااز هدفهای آنها چیز زیادی نمیدانید.

4-شمع روشن کنید,زیباترین ملافه تان رااستفاده کنید و برای روز مباداویاروز خاصی نگه

ندارید,امروز همان روز خاص است.

5-کس دیگری جزشما مسئول خوشبختی تان نیست.

6-همه ی مشکلات را بااین جمله بسنجید:"آیاتا پنج سال آینده این مسئله اهمیتی

خواهد داشت؟"

7-همه را برای همه چیز ببخشید.

8-اینکه مردم در مورد شما چی فکر میکنند, ارتباطی به شما ندارد.

9-زمان حلال همه ی مشکلات است.به همه چیز حتی خودزمان ,زمان دهید.

10-شرایط هر چه قدر خوب یا بد سرانجام تغییرمیکند.

 منبع: تیزهوشان

شاد و پرانرژی باشید.