قصه های کودکی :)
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱  کلمات کلیدی:

نخستین داستانهای کودکانه اثر گذارترین آنهاست .

این داستانها همانهایی هستند که تا پایان عمر در ذهن آنها میماند.

بنابراین

نخستین داستانهاباید مشوق کودکان باشد و به آنها نیروی مضاعف برای گرایش به انجام

کارها و رفتار نیکو بدهند.

" افلاطون"

دارم قصه های بچه گیم رو مرور میکنم :)