چکاپ کن

حواسم باشه

حواسمون باشه

شهریور امده

آخرین ماه تابستان عزیز

برنامه ها و حال و روزمون رو یه چکاپ کنیم ببینیم کجای کاریم/ 1 نظر / 22 بازدید
زهـــــرا

آخ گفتی دلم پر شد [نگران] بازم درس و بدبختی [گریه]