احتمالا این متن روقبلا خوندید .

فکر کنم از چارلی چاپلین باشه.

"باپول میشه تخت خواب خرید اما نمیشه خواب خرید.

باپول میشه کتاب خرید  امانمیشه علم ودانش خرید.

باپول میشه خونه خرید اما نمیشه آسایش خاطرخرید

با پول میشه دارو خریداما نمیشه سلامتی خرید

با پول میشه آدمی روخرید امانمیشه دوست داشتن وعاطفه خرید."

شاد و پر انرژی باشید.

/ 6 نظر / 20 بازدید
مارال

کــــــجـا !!؟ همـین جــــاسـت آغــوشِ مـن ! که روزی هـــزار بـــار میــخـوانــمت کـه : بیــــــــــا… و تـــو .. هــر بـــار .. بــا شیطــنتـی تمـــــــام ! صــــدا نــــازک میـکنــــی .. و بـــاز هـــم مـی پـــرســـی : کجــــــــــــــــا [گل]

مارال

ذهنم فلج می شـــــود وقتی می خوانمت و تو حتی نمی گویی جـــــــــانم

مارال

• هم آشوبگری و هم خاموش کولی وار می توان دوستت داشت همین که باد را به آغوش می کشی •

مارال

دل من سکوت کن! بگذار بغض هایت سر بسته بماند. گاهی سبــــــــــــک نشوی سنگیــــــــــــــن تری! چقدر نامردی.حتی بیشتر ازخود من

مارال

تو در هوای تمام شعرهایم جا مانده ای! خودت را که میگیری از بیت هایم، هوای جملاتم ابری میشود… با من بمان، تا پاییز شعرهایم با تو اردیبهشت شود… .[گل]

مارال

آن شب که شد زندگی ما آغاز ، آغاز شد افسانه ی این سوز و گداز ، دادند به ما دلی گفتند بسوز ، دیدند که سوختیم گفتند بساز .