آمین

خدایا

خدای عزیزم

خدای مهربانم

خدای بخشنده ام

ایزد یکتای من

امید و خلاقیت رو آرزو دارم

خدایا نور خلاقیت و پشتکار رو به زندگی همه و به زندگی من هم بتابان

خدایا قلب های همه ی ما رو پر از ایمان و عشق و تندرستی و نشاط و آرامش گردان

خدایا حس ناب خوشبختی را بر زندگی و قلب همه مان ببخش

 

آمین

/ 0 نظر / 17 بازدید