12 حیوان

پیشینیان ما عقیده داشتند که هر سال هجری خورشیدی را یکی از این دوازده حیوان بر  دوش خود گرفته و حمل میکند:

1-موش 2-گاو 3-پلنگ 4-خرگوش 5-نهنگ 6-مار 7-اسب 8-گوسفند 9-میمون 10-مرغ 11-سگ 12-خوک

92, سال مار ,مبارک باشه پیش پیش هورا

 

/ 0 نظر / 18 بازدید