عصاره ی مهربانی ها

(عصاره ی همه ی مهربانی هاراگرفتند و از آن مادر راساختند.)

نوشتن برای مامان خیلی سخته مژه

برای کسی   که بهترین لحظه هاش روصرف ماکردهقلب

برای کسی که لبخندش برای من همه دنیاستقلب

برای اسطوره ی زندگیملبخندقلب

آخه میدونید نمیشه هیچ جوری به طور کامل حس عشق و تشکر ت رو ابراز کنی

یا نمیشه یه کم بخوای جبران کنی زحمت های کسی روکه نفست هات بهش وابسته است.

نمیتونم بگم با کلمه ها حسم رومژهبغل

ولی

قلبم قلب

وجودمقلب

پراز حس عشق و احترام و قدر دانیهلبخندقلب

عزیزترینمقلب

عزیزترینمقلب

مامان جونم روزت مبارکلبخندقلب

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
آسمان

هیچکی مثل احساسات مادرا نمیشه.. کسی که همیشه باورتون داره، پشت و پناهه ،کمکه با همه خستگی هاش.. خدا همه مامانارو سالم نگه داره..