قورباغه

اگه یه قورباغه راداخل اب داغ بیندازید قورباغه بلافاصله ازاب خارج می شود بامن حرف نزنامااگرهمون قورباغه را داخل اب سردقراردهیم و اب را به تدریج گرم کنیم قورباغه که باارامش کامل دراب در حال استراحت است لبخندناگهان متوجه می شود که نه انگار خبرایی هست و اب انگارکه جوش اومده اما تا می خوادبه خودش بجنبه می بینه که فلج والبته اب پزشدهابله

تلخه!

/ 0 نظر / 3 بازدید