نفس های پروازم

تعداد بازید کننده برای یک وبلاگ حکم نفس کشیدن را دارد

نفس های عمیق (خواننده های همیشگی)

نفس های مقطع و کوتاه (خواننده های گاه و گداری)

ولی وای از نفس های به شماره افتاده

که احتمالا به قطع تنفس منجر میشوند و برای قدرت دادن بهشان باید تنفس مصنوعی

بهشان داد.

حس تلخی ست که نفس های وبلاگ ت به شماره افتاده باشد.

/ 2 نظر / 19 بازدید
نوید

سلام دوست عزیز خوشحال میشیم توی نوید چت ببینیمت، منتظر حضور گرمت هستیم، یا علی