انتظار

                 ای انتظار پس کی به پایان میرسی و چون به پایان رسی

                                      بی تو چگونه توانم زیست.

((آندره ژید))

/ 2 نظر / 17 بازدید
شهریار

یاد خواهیم گرفت ولی برای انتظار پایانی نیست

آسمان

ای انتظار پس کی به پایان میرسی.. با یه آهی خوندم..