رنگ خاموش

 "دیرگاهی ست در این تنهایی

                           رنگ خاموشی در طرح لب است

                                                       بانگی از دور مرا میخواند

                                                                                لیک پاهایم در قیر شب است"

    

 

"سهراب سپهری"

/ 0 نظر / 23 بازدید