ای دل تنگی

آه ای دل تنگی

طعم عجیبت

چه سخت

از حافظه ی احساسم پاک می شود

عجیب است که طعم عجیبت

این چنین پایدار

این چنین پیوسته و بی وقفه

همراه احساسم است

آه ای دلتنگی

/ 0 نظر / 21 بازدید