درخت آرزوها

دانه ی آرزوهایت را در خاک اراده ات بکار

بگذار عشقت به برآورده شدن آن آرزو

خورشیدی باشد که با گرمای بی نظیرش نوازشگر و پرورش دهنده ی آرزویت باشد

قطره قطره پشتکارت را نثارش کن

با پشتکارت سیرابش کن

و

بگذار با امیدت نفس بکشد

رشد کند

و

زمانی که درختی پر بار شد

در سایه درخت پر ثمر آرزوی براورده شده ات

آرامش و خوشبختی را بیشتر لمس کنی......

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
مارال

آری زیبا سرودی نرگس جان فقط آرزو کردن دلیل برآورده شدن آرزوها نیست در پس هر آرزو پشتکار واراده ی بزرگی برای رسیدن به خواسته هایمان باید باشد...[گل]

آسمان

آخی.. چقدر حرف قشنگی زدی.دوست داشتم.[گل]

مارال

چایت را بنوش، نگران فردا نباش … از گندمزار منو تو ، مشتی کاه می ماند برای بادها…[گل]

مارال

با خودم می گفتم: زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی ، آبتنی کردن در این رود است وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ!!!

مارال

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی . . .