خاص های معمولی

من خاصم

خاصی واقعا

من خوبم ؛مودب

هستی واقعا

مگه نباید مشک خودش ببوید و عطار ازش نباید تعریف کنه

خاص باشی؛مودب باشی؛مردم دار باشی؛بافرهنگ باشی؛

لازم به جار زدن نیست؛همه ازرفتارت میفهمن وگرنه

رفتارهایت میشود مثال نقض ادعاهایت.

به همه ی افراد به خاطر انسان بودنشان باید احترام گذاشت

هر کسی تو هر موقعیت مالی وتحصیلی؛برای خانواده ش؛

دوستانش و در واقع زندگی خودش قهرمان و بااهمیت ست.

پندهایم تمام شد.

شب خوش

:)

/ 1 نظر / 26 بازدید
ايميل خفن

دريافت ايميل هاي جديد و جذاب دريافت جايزه نقدي ماهانه در گروه آلفا http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/1