آرام شدم کمی

آرام شدم

آرام شدم از شنیدن شباهت هامان

آرام شدم از شناختن بیشترت

آرام شدم از کشف راه های درخشیدنت

آرام شدم از دانستن مسیر درخشیدن

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید