قهرمان زندگی

دارم به قهرمان بودن فکر  میکنم....

به قهرمان زندگی خودمان بودن....

به اینکه به جای اینکه مدام بنشینیم و موفقیت دیگران را نگاه کنیم و غبطه بخوریم

بلند شویم و خودمان نردبان موفقیت مان را بذاریم و پایه هایش را محکم کنیم و ازآن بالا

رویم.

به این فکر میکنم که چه قدر خوب میشود که مدام به زندگی و کارها و برنامه ها و

موفقیتهای دیگران حسادت نکنیم.

مدام نخواهیم کارهاشان را تقلید کنیم.

مدام غر نزنیم.

خودمان باشیم.

بهترین نسخه از خودمان باشیم.

در واقع,

قهرمان زندگی خودمان باشیم,

و همیشه آرزوی زندگی خوب و پر از آرامش و شادی و حس خوشبختی را برای همه

داشته باشیم.

:)

این بود چند پند حکیمانه ی بال آرزوهایی

:)

/ 1 نظر / 30 بازدید
انسان

سلام...عید قربان برشما عزیزان مبارک ...التماس دعا