هزاررج بافتم

یه قهوه خوش عطر و گرم

گرم گرم

یه دفترشعرعاشقانه

عاشقانه عاشفانه

دوتا صندلی چوبی با یه میز گرد کوچک

تابستان 

تابستان داغ

یک برف سنگین سفید

سفید سفید 

پاک پاک

ریزش بلورهای یخی سفید جادویی

دردل تابستان

من و یک عاشقانه

قهوه ام تلخ تلخ ست

قلم و کاغذدر دستم

و هزاررج عاشقانه

عاشقانه بافته م

/ 0 نظر / 23 بازدید