مگر غیر تو کی پناهمان است

خدای عزیزم کمک مان کن

خدای بزرگ و بخشنده مان کمک مان کن

ایزد یکتای من همیشه همراهمان باش

ایزد بخشنده مان مواظب مان باش

خدایا

مگر غیر تو کی پناهمان است

خدایا

اجازه نده که حتی لحظه ای از تو دور شویم

آمین

/ 1 نظر / 10 بازدید
تارا

واقعا جز خدا کی رو داریم؟؟؟