انسانم آرزوست

نمی تونم هنوز هم خیلی از بدی ها رو درک کنم

خیلی از حرفها کنایه ها دروغ ها حسادت ها

نمی فهمم دلیل خیلی از دل شکستن ها رو

نمی فهمم دلیل حسادتها رو

کار دیگران رو خراب کردنها رو

هنوز نمیتونم درک کنم که یه آدم تاچه اندازه میتونه بد باشه

یادمون نره که ارزش انسانیت از هر چیزی در دنیا بالاتره

:)

 

 / 2 نظر / 21 بازدید
مارال

وقتی واقعا کسی را دوست داشته باشید.....فاصله ، سن ، قد ، وزن فقط یک عدد خواهد بود[گل]

مارال

دلتنگــــــــــــــــــــی خیابــــــــــان شلوغی است ک تودرمیانه اش ایســــــــــتاده باشی، ببینی می آیــــــــــند،ببینی میرونــــــــــد وتوهمچنان ایستــــــــــاده باشی...[گل]