13 تون بدر

بسیاری از مراسمی که در جشن سیزده در ایران برگزاز می‌شود ، معانی اساطیری و تمثیلی دارد.    شادی و خنده به معنای فرو ریختن پلیدی و اندیشه‌های تیره ؛لبخندهورا  مهربانی و روبوسی ، نماد آشتی و استحکام دوستی و پاکیزگی از دشمنی و عداوت ؛ماچمژه  به آب افکندن سبزه‌های هفت سین به آب رونده نماد فدیه به ایزد بانوی آب (آناهیتا) ؛ خوردن غذا در دشت نماد فدیه‌ی گوسفند بریان ؛  گره زدن سبزه برای باز شدن بخت ، تمثیلی از پیوند زن و مرد و ادامه‌ی نسل است.  
 از رسم‌های دیگر جشن سیزده بدر که در گذشته بسیار معمول بوده ، شرکت در مسابقات بُرد و باختی به ویژه اسب دوانی است که یاد آور نبرد ایزد باران با دیو خشکسالی است.  
از دیگر رسم‌های شوخی آمیز روز سیزده که مشخص نیست نخست از کجا آغاز شده ، دروغ روز سیزده است.دروغگوخنده چنان که اروپاییان نیز روز اول آوریل که به روز سیزده‌ی فروردین ما بسیار نزدیک است ، (هر چهار سا ل یک بار سیزده‌ی فروردین و اول آوریل برابر می‌شوند) این رسم را دارند.هورا  بطوریکه روز اول آ وریل سال  رادیو فرانسه در اخبار ساعت هفت صبح اعلام نمود که امروز برج ایفل خراب خواهد شد. با شنیدن این خبر عده‌ی زیادی حیران و هیجان زده به محل برج رفتند و در آنجا با اعلامیه‌ی دروغ اول آوریل روبرو شدند.تعجباوه

هورا

منبع ایران اناهیتا

/ 0 نظر / 18 بازدید