جمله های مجله

نیک زیستن امروز

دیروز را به خوابی شیرین

و فردا را به رویای امید مبدل میسازد.

سانسکریت

================================================================================================

مرا دوست بدار

اندکی ولی طولانی

مارلو

================================================================================================

هنگامی که درگیر یک رسوایی میشوی درمیابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

الیزابت تیلور

================================================================================================

باجماعت همراه شو

زیرا گرگ تنها گوسفند درمانده را میخورد.

حضرت محمد (ص)

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
خسرو پیری

لبخندبزن.... برامدگی گونه هایت توان ان رادارد که امیدرفته رابازگرداند تجربه ثابت کرده است که گاهی قوسی کوچک میتواندمعماری بنایی رانجات دهد...... لبخندبزن.......

تارا

چه جملات قشنگی... ممنون