یه روز با هوای پاک

امروز روز ملی هوای پاکه لبخند

یه امروز هم که شده به احترام لایه اوزون نه اصلا به احترام خودمون به افتخار خودمون ماشین هامون روبیرون نیاریم بذاریم دلمون خوش باشه که یه روز هم که شده می تونیم هوای سالم وپاکی داشته باشیمچشمک

امیدوارم امروز بتونیم ریه هامون رو باچندتانفس عمیق یه اکسیژن حسابی مهمون کنیممژه

هشدارمتفکر,برای اقدام به نفس کشیدن در تهران حتما احتیاط کنید,حرفایی که زدم با وضع هوای این روزا یه خیال وارزوستهیپنوتیزم

/ 0 نظر / 17 بازدید