شادی کلید زندگی ست

چندروزه که این جمله از مادر ترزا ذهن منو به خودش مشغول کرده,اجازه نده کسی نزد تو بیاید مگر اینکه هنگام بازگشت ,شادتر باشدفرشته 

به این فکر میکنم که واقعا چند نفر از ما به این موضوع اهمیت میده که کمی هم به فکر شادتر کردن دیگران باشه, چه قدر توی روزمره گی هامون غرق شدیم,چه قدر به تاثیر یه لبخند غافل شدیم لبخندی که می تونه برای کسی امیدی باشه, یه دل گرمی

یاد متنی ترجمه خانم ناهیدمومن خانی افتادم که توی مجله موفقیت نوشته شده بود:

وقتی 5 ساله بودم مادرم همیشه می گفت:"شادی کلید زندگی است."

وقتی به مدرسه رفتم,پرسیدندکه وقتی بزرگ شدم می خواهم چه بشوم؟

من نوشتم که می خواهم "شاد"بشوم.

انها به من گفتندکه هدفم رادر نیافته ام,و من پاسخ دادم :

"شما زندگی رادر نیافته اید"

"جان لنون"

 

/ 0 نظر / 17 بازدید