چند خط موعظه

بس کن 

خیلی باید اعتماد به نفس ت بالا باشد که کارهایی را که خودت انجام میدهی ,بنشینی

و سخنرانی کنی که های و وای و اه و اه که مگر میشود کسی این طور رفتار کند و من

واقعا متاسفم برای هم چنین کسانی.

عزیزم یک نگاه به آینه کن لطفا (آینه برای شخصیتت نه چهره)

خیلی خوبه که اول یا بهتر بگویم همیشه عیب های خودمان را ببینیم و فکر اصلاح شان

باشیم(و البته قابل توجه خودم هم)

و یادمون باشه بدون اینکه با کفشهای دیگران راه رفته باشیم,ننشینیم و و قضاوت کنیم

آن هم با قیافه حق به جانب.

 

پ ن :مشغول تلفن

/ 0 نظر / 20 بازدید