فقط یک چیز میخواهم

خوب

شروع

لحظه ای که وارد کلاس شدو hi ladyمعروف رو گفت وخدمت ماکه افتخار اولین آشنایی را

داشتیم helloیی عرض کردند

لحن لوس و نگاه های ....کاملا نشان میدادکه معلمی به شدت عااااالی در انتظارمان

است

و بعد که شروع به توضیح کرد که معلم اصلی مان نمیتوانند بیایند و ایشان لطف کردندو

به جایشان فقط برای همین یک جلسه آمده اند حس شادی بی نظیری داشتم

خدا رو شکر که فقط همین جلسه است

واز اوضاع کلاس و توجهات جناب teacher فقط همین را عارضم که از پرسیدن

تحصیلات و سن و محل زندگی و اهل کجابودن 

که پرسیدنشان در این ترم ها تقریبامنسوخ است

وچرا ساکتی اید و اسم تون به انگلیسی narcissus

و تولدم فلان روز فلان ماه ست و توپیج فیس م برام تیریک بذارید و من عاشق رقصم و

یه معلم رقص حسابی ام و پروشه داشتن چه عالیه و .....

و مسی و مهی گفتن و ازاین قبیل الطاف کافی ست

تازه متوجه شدم همکلاسی های محترم که ترم های قبل این الطاف شاملشان بود

از توجهات teacherعزیز به انگشتان دست چپ برای چک کردن وجود یا عدم وجود

حلقه خبر دادند

نه

میخوام سعی کنم قضاوت نکنم

میخوام یادم نره که با شخصیتها و رفتارهایی که باب میل نیستند و غیرقابل تحمل

کناربیام

همونطور که مطمئنا برای افرادی من غیر قابل تحمل م

من فقط یک چیز میخواهم

نگاه انسانی

من فقط میخواهم

هرجایی که میرم نگاه و رفتار انسانی باشه

نگاهی جدا از اینکه زن هستی یا مرد

نگاهی کاملا دوستانه و انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید