امید دارم

--------------------------------------------------------------------------------------------------

درون آیینه ایم غبار آلود ست

غباری از ترس و اندوه

اما

برمیخیزم

امید دارم

میدانم دستی غبارها را خواهد برد

-------------------------------------------------------------------------------------------------

امیدتان پایدار

/ 0 نظر / 23 بازدید