زلال باش

ادم ها مثل رودخانه های جاری اند

زلال که باشی سنگهات رو برمی دارندو نشانه می روند به سمت خودت .....تعجب

ولی با این وجود بازهم زلال باشیمفرشته

چرا؟!سوال

چون این فرق رودخانه است با مرداببغل

 

/ 0 نظر / 18 بازدید