ناب

"                                       در نور آفتاب زندگی کن

                                             در آب دریا شنا کن

                                           و هوای وحشی رو بنوش

                                                                                                                       "

"امرسون"


/ 0 نظر / 18 بازدید