میخواهم بسازم,

نمیشود.

میسازم,

ویران میشود.

اما,

اما من میدانم که روزی دنیایم غرق نور و سرور میشود.

                

 

 

                           "   خدای بزرگ و بخشنده ی من کمک مان کن   "

/ 2 نظر / 6 بازدید
انسان

آخرش آباد میشه...بساز[گل]

انسان

آخرش آباد میشه ...بساز[گل]