# زندگی
میخواهم بسازم, نمیشود. میسازم, ویران میشود. اما, اما من میدانم که روزی دنیایم غرق نور و سرور میشود.                                                 "   خدای بزرگ و بخشنده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید