# قهرمان

دوجمله

دو جمله ی ارزشمند موافقید باهاشون؟                                  در زندگی ثروت حقیقی مهربانی ست                                                         و                                                                                              بینوایی حقیقی خودخواهی ست.                    قهرمان واقعی کسی ست ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 1 بازدید