ای کاش.........

 

سخنی از مادر ترزا

ای کاش امروزمان پر از صلح و آرامش باشد.

ای کاش به خدا آنچنان باور داشته باشید که چرایی برای آنچه هستید به میان نیاورید.


ای کاش پیامدهای بیکرانی را که زاییده دعا کردن است را از خاطر نمی‌بردید.


ای کاش از نعماتی که دریافت می‌دارید استفاده کنید و عشقی که نصیب‌تان می‌شود را به دیگران منتقل کنید.


ای کاش گنجایش دانستن این مطلب که فرزند خدا هستید را داشته باشید.


بگذارید این حضور در مغز استخوان‌تان جاری شود،


به روح‌تان اجازه دهید آواز بخواند،

پایکوبی کند

ستایش کند

و…

عشق بورزد

مادر ترزا

/ 0 نظر / 6 بازدید