حواست باشه

حواست باشه که حق نداری

حق نداری به انسانهای اطرافت بی احترامی کنی

حواست باشه حق نداری با توجه به ثروت و موقعیت اجتماعی با انسانها رفتار کنی

حق نداری قضاوت کنی

حق نداری با برداشتهای سطحی راجع به اطرافیانت قضاوت کنی

حواست باشه

حواست باشه که هر شخصی فقط به خاطر انسان بودن قابل احترامه

حواست باشه که قلبی ازت رنجیده نشه چراکه التیام ش زمان خیلی خیلی زیادی رو

لازم داره

حواست باشه که موقعیت مالی خوب نمیتونه دلیلی برالیاقت بیشتر باشه

حواست باشه خدای عزیز هر انسانی رو آزادآفریده و هرکس حق داره که نظروعقیده

خودش رو داشته باشه

حتی اگه از نظر تو کاملا نادرست باشه

پ ن :یه کم مهربان تر باشیم

کمی هم به خوشحالی اطرافیانمون فکر کنیم تلاش کنیم

نه اشتباه نکن منظورم این نیست که خودت رو نادیده بگیری نه اصلا

ولی حرفم اینه

فکر نمیکنم که کمی مهربان تر بودن

کمی بیشتر لبخند زدن

مشکلی برات پیش بیاره

 

پ ن :ممکنه اطرافیانت ازت رنجیده باشن و فقط به روی خودشون نمیارن

نمیدونم

کمی بیشتر مواظب رفتارمون باشیم

چه طور میتونیم خیلی چیزها رونادیده بگیریم

 

همین

/ 1 نظر / 18 بازدید
سیدمحمود رضوی

مــرا دردی است انـدر دل اگر گویم زبان سوزد وگــر پنهان کنم ترســــم که مغز استخوان پوسد