رنگ حقیقت ..

من تو را شبی خواب دیدم

قبل از آن خواب هرگز آنگونه ندیده بودمت

می درخشیدی مثل همیشه

کنارم بودی شانه به شانه

میشناختمت

نمیشناختیم

راه میرفتی و کنارت قدم میزدم

می درخشیدی و می درخشیدم

نمیشناختی اما میفهمیدی

پاک بودی مثل همیشه

مثل همیشه ای که فقط در خیالم بود و آن شب هم در خوابم

باید خواب و خیال م رنگ حقیقت بگیرد

درخشان همیشگی

راد مرد پاک همیشه درخشان من

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
تارا

واااااااااااااای عالیه عزیزم [دست][دست][دست]